هفتمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

هفتمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

شرکت البرز شیمی آسیا به عنوان حامی مالی هفتمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران که در تارخ 17 و 18 شهریور ماه سال جاری در دانشگاه بوعلی همدان برگزار می شود، افتخار حضور دارد.

به دلیل حضور چهره های مطرح علم بتن در عرصه بین المللی، این کنفرانس در نوع خود از پربارترین همایشهای علمی در زمینه بتن محسوب می گردد.

حضور شما سرور گرامی در این همایش مزید امتنان مدیریت و پرسنل البرز شیمی خواهد بود.