ساخت نمونه آزمایشگاهی پلی کربوکسیلات اتر قابل مصرف در کارخانجات تولید بتن آماده

 همواره تولید بهینه بتن در کارخانجات تولید بتن آماده مورد توجه بوده است و کاهش نسبت آب به سیمان ، افزایش مقاومت فشاری بتن و بهینه کردن مصرف سیمان از راه حلهای مناسب برای کاهش هزینه تولید هر مترمکعب بتن می باشد ،از این رو واحد تحقیق وتوسعه شرکت البرز شیمی آسیا ؛ اقدام به تولید نمونه های مقرون به صرفه ای از فوق روان کننده های کاهنده آب بتن نموده است که در کارخانجات بتن آماده قابل مصرف بوده ودرنهایت هزینه تمام شده هر مترمکعب بتن را کاهش می دهد و دوام وپایایی بتن را نیز افزایش می دهد، جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بازرگانی شرکت البرز شیمی آسیا تماس حاصل فرمایید.