نمایندگی ها

لیست نمایندگی های البرز شیمی آسیا

نمایندگی رسمی اصفهان: اصفهان - اصغرآباد - رو به روی ورزشگاه اصغرآباد - داخل کوچه - پلاک سوم سمت چپ - صنایع سنگ متین

آقای بصیرت 09136867709

آقای بساطچی 09137913403

نمایندگی رسمی تبریز : تبریز - بلوار ملت - بعد از سه راهی پالایشگاه - جنب دفتر خدمات پستی - شرکت الوارس صنعت
آقای رجب پور 04134245146
09143199334